Editorial Tungkol Sa Kahirapan Sa Pilipinas Essays


Found 4484 essays.

Bangko Sentral ng Pilipinas Essay

para kapag nangyari yun wala ng mamatay sa kahirapan at sa kakulangan ng pagkain.yun ay kung pagbibigyan ito ng pansin ng pamahalaan.. . Pangalawa dahil na rin sa ating kapaligiran.at pangatlo May ibang tao na purket mahirap ang isang tao pwede na natin silang apihin o kaya naman ay gawing alipin.Ang dapat nating gawin upang malutas ang mga sulira...


1605 words (4.0 pages)
Filipino Translation of the Unclean Books by A. Burnett

Sa takbo ng kanyang artikulo, Dr. Barry ay nagsabi ng isang pahayag tungkol sa “kalahating ubos ang mga simbahan.” . Pero hindi siya kailan man seseryosin hanggang siya ay bumaba mula sa isang prinsipyo patungo sa partikular na pagpapangalan sa mga pangalan.


710 words (1.8 pages)
Listahan Ng Mga Pananaliksik

www.secureconsulting.net/Papers/218-Research-Paper-FINAL.pdf Anotasyon : Ito’y nagbibigay ng pangunahing kaisipan tungkol sa iba’t ibang teknolohiya, pero ang pangunahing focus ay ang pagsusuri ng teknolohiya sa modern information system and business context, kung papaano nakakatuon gnag pangngailangan sa negosyo habang tumutugon din sa Confidential...


820 words (2.1 pages)
Isyu Sa Wikang Filipino Essay

Ang makalulutas ng krisis, sa tingin ko, ay isang pakikisangkot sa nangyayaring labanang pampulitika at pang-ideolohya, laluna ang pakikibaka tungo sa tunay na kasarinlan at demokrasyang popular, sa gitna ng dominasyon ng mga mayayama’t makapangyarihang bansa sa Europa, Norte Amerika, Hapon, at iba pa. . __________________ Sa Pilipinas, ang lagay ...


4620 words (11.6 pages)
Elie Wiesel's Night

Kahit may mga nangyayari na sa kanilang paligid, patuloy pa rin sila sa kanilang pang araw-araw na Gawain na hindi na nila namamalayan na sa ganitong paraan, mapapalala nila ang mga nangyayari. Halos lahat sa kanila ay napakarelihiyoso at naniniwala sa Diyos, at makikita natin ito sa paglalarawan na ginawa ni Wiesel sa unang bahagi ng "Night".


1333 words (3.3 pages)
Ramon Magsaysay Essay

II.Para sa akin ay tama lang ang hindi pag-payag ng ating pamahalaan na makaalis ng bansa para mag-pagamot si Gng.Gloria Macapagal Arroyo.Dahil pwede naman siyang pag-gamot dito sa Pilipinas at mag-pagaling,Madaming magagaling na doktor ang Pilipinas.At saka baka siya lamang ay tumakas sa isasampang kaso sa kanya. Ngayon ay nagpapagaling siya sa Sai...


902 words (2.3 pages)
Philippines still divided on RH Bill Essay

Ito ay tungkol sa karapatan, kalusugan, at kaunlaran,” he said. “Ang RH bill ay hindi tungkol sa religion.


713 words (1.8 pages)
The following journals are currently covered

Ang DALUMAT E-Journal ay naglalayong isulong ang iba’t ibang diskurso at kaalaman sa multidisiplinaryong larangan ng Araling Filipino bunga ng masigasig, makabuluhan, at makahulugang pananaliksik at pag-aaral sa Humanidades, Agham Panlipunan, Pilosopiya at Agham. Ang DALOY, jornal na pangwika at pampanitikan ng Departamento ng mga Wika ng Pilipinas,...


860 words (2.2 pages)
Philippines and Jose Rizal

Ibahagi sa Twitter . Mag-subscribe sa: I-post ang Mga Komento (Atom) .


808 words (2.0 pages)
Buenvenido Lumbera Essay

As a scholar, his major books include the following:Tagalog Poetry, 1570-1898: Tradition and Influences in its Development; Philippine Literature: A History and Anthology, Revaluation: Essays on Philippine Literature, Writing the Nation/Pag-akda ng Bansa . Bienvenido Lumbera also established his leadership among Filipino writers, artists and criti...


853 words (2.1 pages)
El Consejo De Los Dioses

Hanggang sa naisulat niya ang El Filibusterismo at Noli Me Tangere na nglalayon sa pag-bubukas ng mga mata at ulirat ukol sa pagpapahirap sa mga kapwa Filipino niya. Mahahalintulad ku ang Pluma at sa tatag ng tinta nito sa buhay at mga tala ni Rizal, dahil tulad ng pluma na sa oras na malapat sa mga papel ay habambuhay na itong nakasulat.


1245 words (3.1 pages)
Period of Enlightenment in the Philippines (1872-1898)

ANG MGA PILIPINO SA INDO-TSINA (The Filipinos in Indo-China) PEDRO PATERNO (February 17, 1857 – April 26, 1911) – Pedro Alejandro Paterno y de Vera Ignacio, was a Filipino politician who has been called “the greatest turncoat in Philippine history”. SAGOT SA ESPANYA SA HIBIK NG PILIPINAS (ANSWER TO SPAIN ON THE PLEA OF THE FILIPINOS) : A poem pleasi...


2103 words (5.3 pages)
Jones Law of 1916 Essay

On March 11, 1947, it was ratified in a national plebiscite. 73-127) na inaprubahan noong Marso 24, 1934 ay isang pederal na batas ng Estados Unidos na nagkaloob ng nagsasariling pamahalaan ng Pilipinas at ng kalayaan nito (mula sa Estados Unidos) matapos ang sampung taon.


4114 words (10.3 pages)
Kaugnay na Pag-aaral ng Literatura

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa sa pamamagitan ng pag pili sa mga taong pagtatanungan sa iba’t ibang antas ng buong populasyon ng FEU. Ayon sa isang artikulo sa “internet” na may pamagat na “Effective Study Skills” ni Dr. Bob Kizlik , There is little doubt that no two people study the same way, and it is a near certainty that what works for one...


1130 words (2.8 pages)
The Period of Enlightenment Essay

PAG-IBIG SA TINUBUAN LUPA (Love of One’s Native Land). This poem is in answer to that of Hermenigildo Flores’ Hibik sa Pilipinas (A Plea from the Philippines).


3012 words (7.5 pages)
Community Health Needs Assessment

Marami ditong mga Muslims na gumagamit ng droga, eh wala kaming kapangyarihan sa compound nila dahil private property…Minsan nga may kaguluhan kasama ng pulis. Interviewer: Ah, ok. And sa issue about drug abuse, I’m assuming it is because of peer pressure and a source of enjoyment and belongingness?


3684 words (9.2 pages)
Military base Essay

Isinuko ng US ang lahat ng karapatan nito sa Pilipinas liban sa mga military bases nito. Ipinapaubaya ng US ang mga ari-arian nito (sa PHL) sa pamahalaan ng Pilipinas *but most of it were trash lol or broken from the war .


1821 words (4.6 pages)
Economics Reviewer

GDP(Gawa dito sa Pinas) – the total market value of all final goods and services produced within a country in a given period, usually one year. Kaya nasasali sa unemployed.


1547 words (3.9 pages)
Africanews Essay

Shortly after the launch of Africanews, Euronews SA is accused of plagiarizing the name of a news website in the Democratic Republic of Congo. The editorial staff then had 70 journalists, including 30 at the head office in Pointe-Noire and 40 correspondents on the continent.


1080 words (2.7 pages)
Euronews Essay

To guarantee the independence of the channel's editorial line, an editorial board has been created alongside the supervisory board and the management board. On December 19, 2008, l he general meeting of shareholders approves the merger of the companies SECEMIE SA (publishing company) and SOCEMIE SA (operating company) into a single legal entity: Eur...


2544 words (6.4 pages)
The Advertising Board of the Philippines

LAPPIS – Lapian ng mga Adbertaysing Praktisyoner na Pilipino sa Ikauunlad ng Sambayanan It may appear as a curiosity why the advertising agencies were represented in the PBA by two distinctly separate organizations: The Association of the Philippine Advertising Agencies (APAA) and the Lapian ng mga Adbertaysing Praktisyoner na Pilipino sa Ikauunlad ...


6918 words (17.3 pages)
Cybercrime Case

Naniniwala po ako na kahit kailan man, wala kahit isa sa atin ang may karapatan na ipagkait itong mundong ating ginagalawan. “Para sa mga naninira at humuhusga sa akin sa Facebook, Twitter, blog at pati na rin sa diyaryo ito po ang masasabi ko: Kahit mukha akong walang pinag-aralan kung ikukumpara sa mga pinag-aral nila at hindi kasing dunong nila, ...


1496 words (3.7 pages)
Toxicology Essay

The remaining 60% of editorial assets are put back on the market; the group, which then took the name Editis, refocused on French-language publishing. In April 2008, the Spanish editorial holding company Grupo Planeta bought the Editis group from Wendel.


724 words (1.8 pages)
Revolutionizing Filipino Mindsets Essay

Movements that help transformation should be supported and be given much importance to preserve our culture and to awaken the national consciousness of Filipinos. The Filipino people should be made aware that cultural identity is an unrealized asset for national development.


355 words (0.9 pages)
Childhood disorders Essay

Ito ay bunga ng teoryang behaviorist na higit na nagbibigay pokus sa kapaligiran sa paglinang ng komprehension sa… . © Nagbibigay ito ng interpretasyon sa panitikan, nagsusuri, nagbibigay ng impormasyon, nanghihikayat, nangangatwiran, nagtuturo o kaya’y nagbibigay ng .


1221 words (3.1 pages)
Comments and Opinions While News Reporting Essay

I.References: . •2007 Broadcast Code of the Philippines .


680 words (1.7 pages)
General Types of Literature

Na sa bawat tao, ako’y makatulong . Translation of “BAyani sa Bukid” .


1829 words (4.6 pages)
Computer-assisted translation Essay

Ang mga upuan sa pampublikong sasakyan ay ipinagkakaloob ng mga kalalakihan sa matatanda o sa kababaihan. Mapapansin hanggang sa kasalukuyan na ang Pinoy ay may kusang loob na pagtulong sa mga taong nasa kanyang paligid, kilala man niya ang mga ito o hindi.


3273 words (8.2 pages)
Philippine Taxation System Essay

Sila pa nga nandadaya pagdating sa bayaran ng tax tapos kaming mahihirap yung gigipitin ng BIR dyan sa pagbabayad ng tax.” C – “Progressive taxation because this type of taxation uses the paying capability of the taxpayer as a basis on how much he or she will be taxed.” D – Equitable tax will depend on how much good public services are and how much ...


3647 words (9.1 pages)
Carmen Guerrero Nakpil

Among her publications are: Woman Enough and Other Essays, 1963; Question of Identity, 1973; The Philippines and the Filipino, 1977; The Philippines: The Land of the People, 1989; and a novel, The Rice Conspiracy, 1990. She received the Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas Award for English fiction in 1988 from the Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas...


474 words (1.2 pages)

Did not find what you were looking for?

We will write for you an essay on any given topic for 3 hours

Order now!
× We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

Login with Social Media